Andrzej Marek Wyrwa: Cisterciana. Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego

Czwarty już tom serii „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta” przybliża dorobek jednego z najważniejszych badaczy przeszłości Zakonu Cysterskiego w Polsce ­– historyka i archeologa Andrzeja Marka Wyrwy. Z jego bogatego dorobku wybrano kilkanaście obszernych studiów pisanych w latach 1995–2016, uzupełnionych przez Autora na potrzeby niniejszej publikacji o nowsze wnioski oraz literaturę przedmiotu; dwa z nich po raz pierwszy ukazują się w języku polskim.

Teksty zostały pogrupowane wokół dwóch głównych tematów. Pierwsza część (O powstaniu, rozwoju, tożsamości i europejskim dziedzictwie zakonu) ma charakter ogólny, stanowi spójny wykład między innymi o genezie zgromadzenia i jego rozwoju na ziemiach polskich, stroju zakonnym i zasadach obowiązujących przy fundowaniu nowych domów. Część druga (O „szarych mnichach” w Wielkopolsce) przedstawia wybrane zagadnienia z historii cystersów w Wielkopolsce od czasu ich przybycia do opactwa w Altenbergu, poprzez proces fundacyjny opactwa w Łeknie, jego translokację do Wągrowca, szkice do dziejów klasztorów w Lądzie, Obrze, Zemsku i Bledzewie, kończąc na lansowanych przez zakonników kultach świętych Urszuli i Stefana Hardinga.

Publikacja opatrzona została bogatym, liczącym ponad sto stron materiałem ilustracyjnym oraz indeksem.

 

oprawa twarda, ss. 516 + 104 nlb

ISBN 978-83-65548-16-0

Kraków–Poznań 2017

 

Spis treści

 

Polecamy także wcześniejsze tomy serii „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta”:

Augustyn Ciesielski. Dziedzictwo cystersów. Prace wybrane, pod redakcją Marcina Starzyńskiego, Macieja Zdanka: http://vistulana.pl/katalog/197/Dziedzictwo-Cystersow-Prace-wybrane.html

Anna Galar, W europejskiej wspólnocie cysterskiej: http://vistulana.pl/katalog/207/W-europejskiej-wspolnocie-cysterskiej.html

Dzieje i kultura cystersów w Polsce 1, pod red. Marcina Starzyńskiego i Dariusza Tabora CR: http://vistulana.pl/katalog/234/Dzieje-i-kultura-cystersow-w-Polsce-1.html

Cisterciana-b29b1ce5eaa8df9c3d608b617ff6d556.jpg
Polski English