Andrzej Nowak: Imperiological Studies: A Polish Perspective

Imperium ma swoje ofiary, ale i ono samo jest ofiarą – to nieco prowokacyjne twierdzenie otwiera najnowszą książkę Andrzeja Nowaka. Publikacja, w całości anglojęzyczna, to zbiór niezwykle interesujących, erudycyjnych studiów, koncentrujących się wokół trzech haseł: ofiary imperium i jego sługi, rola inteligencji (zarówno polskiej, rosyjskiej, jak i anglosaskiej) w rozbijaniu imperium; wreszcie – obraz miejsca Polski w refleksji imperiologicznej. Perspektywa polska, przyjęta dla omawianych tematów, rozumiana jest tu jako „zachodnia”. Składające się na tę książkę teksty łączą wątki i metody historyczno-politologiczne oraz kulturoznawcze, pokazując rozważania cieszącego się międzynarodową renomą badacza tematyki rosyjskiej i relacji polsko-rosyjskich trzech ostatnich stuleci. Recenzenci określili ten zbiór esejów jako znakomity, otwierający nowe perspektywy badawcze. Publikację dopełnia zagadnieniowe zestawienie bibliografii. Książka została wydana we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach serii: Krakow Historical Monographs (vol. II).

oprawa miękka • format B5 • 240 ss.

ISBN 978-83-61033-46-2 • Kraków 2011

Spis treści

Contents

Introduction

Andrzej Nowak is Professor of Eastern European History (Jagiellonian University and the Institute of History, Polish Academy of Sciences). Among his latest book are: Poland and Three Russias: Pilsudski’s Eastern Policy (in Polish, 2001); Russia  and Eastern Europe. “Applied Imperiology” (ed., 2006); History and Geopolitics: A Contest For Eastern Europe (2008); Empire and the Others: Russia, Poland, and Modern History of Eastern Europe (in Czech, 2010); Imperial Victims – Empires As Victims: 44 Views (ed., 2010).

“This is a most stimulating and thought-provoking contribution to the  literature on Russia as empire.  Andrzej Nowak achieves the unusual  feat  of writing with equal sympathy and perceptiveness about the  rulers and the victims of empire.  He brings to his subject broad  learning and a fluent, elegant style.  This is a book to read  carefully and return to for ideas and insights.” Geoffrey Hosking, University College London

“Rethinking the imperial legacies across Eastern Europe and Northern Eurasia, Andrzej Nowak delivers even more than he promises. Rich in historical detail, his sophisticated treatise is also a tribute to fascinating personalities of the common Polish-Russian past. Cosmopolitan rather than nationalist, this book reveals the pro-European ideas embedded in our bloody history. Nowak has succeeded brilliantly in exposing its promising rather than doomed nature.” Alexander Etkind, Cambridge University

“This  thought-provoking and erudite study in "imperiology" by a prominent Polish historian centers on Russia and the Polish perspective . Well worth  reading.” Piotr S. Wandycz, Yale University

“This outstanding book has a chance to change an unfortunate imbalance of opinions on Eastern Europe and its historical fate.” Jan Kieniewicz, Warsaw University

 

Zobacz pozostałe tomy serii Krakow Historical Monographs:

Krzysztof Ożóg: The Role of Poland in the Intellectual Development of Europe in the Middle Ages

Imperiological_Studies-4559754f3d3194ab68e6ac3155171a21.jpg 21zł
Dodaj do koszyka
Polski English