Modus. Prace z Historii Sztuki, XVI, 2016

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” w 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykuły, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

W tomie czasopisma za rok 2016 ukazały się artykuły autorstwa Agnieszki Gronek (W poszukiwaniu zaginionej ramki. Epizod z dziejów drukarstwa na Rusi), Michała Kurzeja (Aranżacja prezbiterium kościoła Klarysek w Starym Sączu), Kingi Migalskiej (Synagoga w Koniecpolu w świetle nieznanych dokumentów. Historia – forma – wzorce), Agnieszki Jankowskiej-Marzec (Malarstwo Andrzeja Żygadły. W „stylu retro”?), Alicji Maślak-Maciejewskiej (Pamięci Kazimierza Wielkiego Żydzi–Polacy” – o zapomnianym projekcie budowy pomnika królewskiego na krakowskim Kazimierzu) oraz Anny Bednarek („Mała pamiąteczka”, czyli o fotografiach obrazów Saturnina Świerzyńskiego ofiarowanych Józefowi Łepkowskiemu), a także recenzje pióra Zoltána Gyalókayego, Tanity Ciesielskiej, Agnieszki Yass-Alston oraz polemika Mirosława P. Kruka.

rocznik XVI/2016 • ISSN 1641-9715

okładka miękka, format A4, ss. 144

-_-_MODUS_16_OKLADKA_bez_modusa-b03674fee7092acd7f0d36a13d9ef09d.jpg 36zł
Dodaj do koszyka
Polski English