Plechów. Historia majątku ziemskiego, pod red. Waldemara Bukowskiego

Prezentowana publikacja jest monografią przygotowaną przez badaczy związanych z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Instytutem Pamięci Narodowej, a przedstawiającą dzieje dawnego majątku ziemskiego położonego w świętokrzyskiej wsi Plechów.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów, z których każdy dotyczy innego okresu w dziejach majątku, od prahistorii przedstawionej przez archeologa przez kolejne epoki historyczne po czasy II wojny światowej włącznie. Opracowanie otwiera Słowo wstępne autorstwa inicjatorów przedsięwzięcia oraz właścicieli dworu w Plechowie – Alicji i Grzegorza Traczów. Powojenne dzieje plechowskiego majątku przybliżone zostały przez pryzmat wspomnień Tadeusza Zwierkowskiego z lat 1939–1967, których wybór i edycję z rękopiśmiennych notatek opracował Marcin Chorązki. Dopełnienie i zwieńczenie przedstawionych studiów stanowi tekst Grzegorza Tracza opisujący sytuację prawną byłych właścicieli ziemskich w III Rzeczypospolitej. Opracowanie uzupełnia cenny materiał ilustracyjny oraz topograficzny.

 

Kraków 2016, format B5, oprawa twarda, ss. 464

ISBN 978-83-65548-06-1

spis treści

plechow_okladka-6a8987853c0d869dbded721d5984caf1.jpg
Polski English