Janusz Szyszka: Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku

Książka Janusza Szyszki klasyczna monografia o układzie problemowo-chronologicznym. Autor, specjalizujący się w geografii historycznej, opracowując domenę królewską w ziemi lwowskiej poddał analizie ponad  850 osad, obiektów gospodarczych i fizjograficznych posiadających własne nazwy. Publikacja przynosi miarodajny, znakomicie udokumentowany obraz budowy, eksploatacji i zagospodarowania domeny monarszej w stołecznej ziemi Rusi Czerwonej w okresie największych przemian, zapoczątkowanych aneksją księstwa halickiego do Korony. To pierwsza w historiografii wschodnich ziem średniowiecznej Polski monografia własności królewskiej w nowo przyłączonym kraju. Jej rezultaty wykraczają poza zakres opisany tytułem; pokazują narzędzia prowadzenia polityki wewnętrznej, ujawniają źródła finansowania działalności państwa, sposoby sprawowania władzy, kreowania elit, grup lojalnych współpracowników, zaplecza władcy. Zgromadzony materiał oświetla nie tylko stan i organizację dóbr królewskich, ich funkcje społeczne, gospodarcze i polityczne, ale i – w równym stopniu – procesy formowania własności szlacheckiej i możnowładczej. Część analityczną doskonale dopełniają niezwykle obszerne aneksy, indeks i mapy przygotowane specjalni z myślą o tej publikacji. Pozycja wydana we współpracy z Instytutem Historycznym PAN, w ramach serii: Maiestas – Potestas – Communitas.

Kraków 2016, oprawa twarda, obwoluta,B5, ss. 568

ISBN 978-83-61033-92-9

spis tresci

summary

formowanie_i_organizacja_okladka-4d6994a7487b4208985e5c8e29018cc1.jpg 38zł
Dodaj do koszyka
Polski English