Marcin Starzyński: Urzędnicy miejscy Kazimierza do 1550 roku

Do księgarń trafia publikacja integralnie związana z dziejami naszego miasta. To oparta na wnikliwej i szerokiej kwerendzie rekonstrukcja obsady osobowej najważniejszych urzędów (rada, ława, kancelaria)  podkrakowskiego wówczas miasta Kazimierza w ramach czasowych określonych w tytule. Autor podjął się zadania trudnego bowiem kadencje urzędów kolegialnych trwały wówczas jeden rok i występowała tam faktyczna rotacja (przykładem niech służy urząd rajcy, który w badanym okresie pełniło blisko 450 mieszczan, przy czym niemal każdy z nich zaczynał karierę urzędniczą w ławie sądowej). Warto też zwrócic uwagę na opracowane skrupulatnie zestawienia kierowników kancelarii miejskiej. We wstępie Autor wyjaśnił zasady opracowania Spisów, przedstawił meandry ustrojowe miasta Kazimierza, skomplikowane związki z przedmieściem Stradom, jak również zebrał informacje o charakterze biograficznym dla najważniejszych urzędników. Całość dopełnia rozbudowane zestawienie indeksowe. Książka powstała w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Urzędnicy miejscy z ziem dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza w XIII-XVIII wieku. Projekt wydawniczy zaś jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (www.krakow.plwww.ngo.krakow.pl ).

 

Kraków 2016; ss. 192; oprawa miękka, format B5

ISBN 978-83-65548-02-3

spis treści

Urzednicy_Kazimierza_okladka-bf703896b747ec5d4d9f001a1717030f.jpg 31zł
Dodaj do koszyka
Polski English