Anna Galar: W europejskiej wspólnocie cysterskiej

Prezentowana publikacja to kolejny tom serii „Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta”, kontynuującej w formie książkowej tradycję cieszącego się dużym uznaniem czasopisma „Cistercium Mater Nostra. Historia – Tradycja – Kultura”, powstałego z inicjatywy cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu.

Książka jest niewątpliwie jedną z nielicznych w historiografii europejskiej tak wszechstronną próbą prezentacji zagadnień odnoszących się do kontaktów cystersów z ziem polskich z Kapitułą Generalną w Cîteaux. Autorka oparła swoją rozprawę na wnikliwej analizie materiałów źródłowych – uchwał Kapituły Generalnej, zakonnych tekstów normatywnych, akt finansowych, relacji z podróży – pozyskanych podczas niezwykle szerokiej kwerendy w archiwach polskich (Gdańsk, Kraków, Lublin, Mogiła, Pelplin, Poznań, Warszawa, Wrocław) i zagranicznych (Berlin, Cîteaux, Dijon, Paryż, Troyes), rozbudowanej dzięki dogłębnej znajomości dostępnej literatury przedmiotu.

Niewątpliwą pomoc w odbiorze pracy, której tematyka obejmuje imponujący przedział czasowy XII-XVIII wieku, stanowią liczne zestawienia tabelaryczne, wykresy oraz mapy syntezujące i systematyzujące opracowywane przez autorkę zagadnienia. Uzupełnieniem głównego wywodu jest obszerne streszczenie anglojęzyczne oraz indeksy.

Kraków 2014, oprawa twarda, ss. 636

ISBN 978-83-61033-80-6

 

spis treści

summary

W_europejskiej_wspolnocie_cysterskiej_OKLADKA_DRUK-1aa7344e7b49ba253c8f3a49e0a1268e.jpg 42zł
Dodaj do koszyka
Polski English