Magdalena Michniewska: Rośliny w małopolskim gotyckim malarstwie tablicowym 1420-1540

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie autorstwa Magdaleny Michniewskiej to próba pierwszej kompleksowej analizy przedstawień roślinnych z gotyckich obrazów tablicowych Małopolski z lat 1420–1540. W książce omówiona została ewolucja sposobu obrazowania roślin w czasie objętym przyjętą cezurą, wyróżniono poszczególne typy przedstawień (łąka kwietna, rośliny w ogrodzie, krajobrazie, jako dopełnienie form architektonicznych, w naczyniach, trzymane w rękach oraz roślinne wieńce) i scharakteryzowano ich funkcje. Ważną część publikacji zajmuje kwestia botanicznych inspiracji małopolskich twórców – Autorka przywołuje więc potencjalne źródła, które mogły stać się natchnieniem dla malarzy średniowiecznych i poddaje je wnikliwej analizie. Całość wieńczy starannie przygotowany pod względem edytorskim, bogaty materiał ilustracyjny, pozwalający Czytelnikowi w pełni zapoznać się z prezentowaną tematyką.

Okładka twarda ● format B5 ● ss. 148 + nlb 72 (ilustracje)
ISBN 978-83-61033-79-0 ● 2014

spis treści

Michniewska_OKLADKA_www_ok-12afe231ce595aece583d0964caec2fd.jpg
Polski English