Modus. Prace z historii sztuki, XIV, 2014, red. nacz. Andrzej Betlej

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” od 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykułu, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Natomiast, aby uatrakcyjnić czasopismo, opracowano jego nową szatę graficzną oraz zwiększono format.

W czternastym tomie czasopisma szczególnej uwadze Czytelników polecamy teksty autorstwa wyjątkowych postaci świata historyczno-artystycznego: Profesora Piotra Skubiszewskiego oraz Profesor Klementyny Żurowskiej. W odnaleźć w nim można także artykuły Katarzyny Moskal, Joanny Utzig, Mateusza Grzędy, Piotra Krasnego, Dagny Nestorow, Anny Markiewicz, Zbigniewa Michalczyka, Agaty Wójcik oraz Agaty Dworzak, a także recenzje autorstwa Anny Wyszyńskiej, Wojciecha Walanusa i Marcina Fabiańskiego.

rocznik XIV/2014 • ISSN 1641-9715

oprawa miękka • format A4  • ss. 296

spis treści

Modus_2014_okladka-a4575065132e000505c6e24f7acc6b18.jpg 50zł
Dodaj do koszyka
Polski English