Pruchnik. Studia z dziejów miasta i okolic, pod red. Mariana Wolskiego

Oddajemy do rąk czytelników interdyscyplinarny tom studiów poświęconych dziejom i sztuce rejonu ziemi przemyskiej - Pruchnika oraz jego najbliższych okolic.

Teksty składające się na niniejszy zbiór zostały zaprezentowane w układzie chronologicznym. Otwiera je opracowanie Wojciecha Blajera przybliżające czasy przedhistoryczne. Następny tekst, autorstwa Mariana Wolskiego, poświęcony jest historii osadnictwa okolic Pruchnika oraz dziejom samego miasta do schyłku XVI w. Jerzy Motylewicz opracował dzieje Pruchnika w stuleciach XVII i XVIII. Tekst Pawła Romanika obejmuje historię miasta od końca XVIII do połowy XIX w. Artykuł ten ma nieco inną strukturę od pozostałych części. Autor więcej uwagi poświęcił układowi przestrzennemu miasta, zachodzącym w nim zmianom oraz budowlom i urządzeniom użyteczności publicznej. Dzieje miasta zamyka tekst Arkadiusza S. Więcha, przedstawiający okres od drugiej połowy XIX w. po czasy współczesne. Dopełnieniem przedstawionych tekstów jest artykuł Marcina Szymy omawiający zabytki sztuki i architektury Pruchnika i okolic.

Publikacja zaopatrzona jest w bogaty materiał ilustracyjny (fotografie, mapy, plany) oraz indeks nazw osobowych i geograficznych.

format A4 oprawa twarda ss. 352 + wkładki z ilustracjami (nlb) Kraków 2014

ISBN 978-83-61033-77-6

spis treści

Pruchnik_Okladka-834197884b78ab57d4f8f822d6178355.jpg
Polski English