Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 18: Kings in Captivity / Macroeconomy: Economic Growth

Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia gospodarcza jest przedstawiana obok historii kultury. Wszystkie publikowane są wyłącznie w językach kongresowych i mają wprowadzać ich autorów do międzynarodowej debaty naukowej o średniowieczu. Pismo zabiega o autorów ze wszystkich ośrodków europejskich. Każdy tom jest poświęcony wybranemu tematowi przewodniemu, jednak zachowane jest stałe miejsce na prezentację bieżących, szczególnie ciekawych badań. W osobnym, obszernym dziale zebrane są omówienia najnowszych publikacji mediewistycznych wydanych w Polsce i innych krajach Europy.

Rocznik wydawany jest wspólnie z Fundacją Centrum Badań Historycznych.


vol. 18 (2013) – Kings in Captivity/Macroeconomy: Economic Growth • okładka miękka • format B5 • ss. 412
ISSN 1427-4418 • ISBN 978-83-61033-69-1

Spis treści

Istnieje możliwość zakupu tomów archiwalnych (każdy w cenie 5,00 zł):

vol. 1 (1996), Principles and Ideology of Government

vol. 2 (1997), Religious Communities and Corporations in Central Europe 10th-15th Century

vol. 3 (1998), Foreign Experts

vol. 4 (1999), Peace and War

vol. 5 (2000), 10th Century. Roma, Galia, Germania, Sclavinia

vol. 6 (2001), Medieval Properties

vol. 7 (2002), Longue Durée

Zobacz pozostałe tomy serii:

vol. 8 (2003), Intelectual Milieu

vol. 9 (2004), Family

vol. 10 (2005), Zones

vol. 11 (2006), Arms and Armour

vol. 12 (2007), Historiography

vol. 13 (2008), Palatium, Castle, Residence

vol. 14 (2009), Cultus Sanctorum (Cults, Saints, Patronage, Historiography)

vol. 15 (2010), Reading, Writing and Communicating

vol. 16 (2011), Frontiers and Borderlands

vol. 17 (2012), The Making of Western Christendom, 4th-8th Centuries

The yearly publication QMAN came into existence in 1994. Successive volumes of the yearly appear every December. Since 2003 its publisher has been “Societas Vistulana”. The periodical features works on all branches dealing with the history of the Middle Ages. Articles discussing archaeological research adjoin works on the history of art and numismatics, and economic history is presented next to the history of culture. They are all published only in congressional languages, and are supposed to introduce their authors in the international scientific debate on the Middle Ages. The periodical seeks the collaboration of authors from all European centres. Every volume is devoted to a chosen central subject, but there is a place saved regularly for the presentation of current, particularly interesting research. A separate, extensive section comprises reviews of the newest medievalist publications issued in Poland and other European countries.

The yearly is published together with the Foundation of the Centre of Historical Research.

vol. 18 (2013) – Kings in Captivity/Macroeconomy: Economic Growth • paperback • B5 • ss. 412
ISSN 1427-4418 • ISBN 978-83-61033-69-1

Table of contents

The annual subscription rate 2013 is:
in Europe – 32 €
in overseas countries – 42 €

 

There is a possibility to order archival volumes:

vol. 1 (1996), Principles and Ideology of Government – 15 €

vol. 2 (1997), Religious Communities and Corporations in Central Europe 10th-15th Century – 15 €

vol. 3 (1998), Foreign Experts – 15 €

vol. 4 (1999), Peace and War – 15 €

vol. 5 (2000), 10th Century. Roma, Galia, Germania, Sclavinia – 15 €

vol. 6 (2001), Medieval Properties - 15 €

vol. 7 (2002), Longue Durée – 15 €

See the other volumes:

vol. 8 (2003), Intelectual Milieu

vol. 9 (2004), Family

vol. 10 (2005), Zones

vol. 11 (2006), Arms and Armour

vol. 12 (2007), Historiography

vol. 13 (2008), Palatium, Castle, Residence

vol. 14 (2009), Cultus Sanctorum (Cults, Saints, Patronage, Historiography)

vol. 15 (2010), Reading, Writing and Communicating

vol. 16 (2011), Frontiers and Borderlands

vol. 17 (2012), The Making of Western Christendom, 4th-8th Centuries

Please direct applications for subscription to our Sales Department:
e-mail: dystrybucja@vistulana.pl
and deposit payments at the Society account:
Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”
ul. Gołębia 13
31-007 Kraków
Deutsche Bank PBC SA
IBAN – PL55191010484003009211210002

QMAN_18_okladka-srednia-d9fead0a57ed630fc885181d0163387d.jpg 25zł
Dodaj do koszyka
Polski English