Krzysztof Witkowski: Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239)

Książka dr. Krzysztofa Witkowskiego pt.” Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239)”, jest udaną próbą nakreślenia portretu księcia, którego osoba, choć wzbudza liczne kontrowersje, była dotąd w polskiej historiografii nieco zapomniana. Prezentowana przez autora biografia Odonica, żyjącego i panującego w burzliwych czasach pogłębiającego się rozbicia dzielnicowego, została opracowana bardzo rzetelnie, a stawiane w pracy hipotezy są mocno uargumentowane dowodami źródłowymi. Monografię uzupełnia trafnie dobrany materiał ilustracyjny.

spis treści

Witkowski_okladka-688d1f12dc4fffc7f1708aad33dac6b8.jpg 29zł
Dodaj do koszyka
Polski English