Józef Kotarbiński. Ze świata ułudy. Wybór pism teatralnych, Wybór i opracowanie Dariusz Kosiński

seria: Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, tom 4

Uznany krakowski teatrolog, Dariusz Kosiński, przygotował autorski wybór rozważań krytyka literackiego i teatralnego, aktora, reżysera, dyrektora i wybitnego teoretyka teatru z przełomu XIX i XX wieku - Józefa Kotarbińskiego, umożliwiając współczesnemu czytelnikowi prześledzenie wielowątkowych a przy tym dynamicznych przemian, jakie dokonywały się w polskim teatrze tamtego okresu, oraz związanych z nimi dyskusji teoretycznych, a także przemian kulturowych i obyczajowych, których analiza może wzbogacić współczesne badania kulturoznawcze. Wybór zebranych tu tekstów pozwala przy tym myśl teoretyczną człowieka teatru dawnej epoki twórczo skonfrontować z jego faktycznymi dokonaniami oraz poglądami i realiami dzisiejszymi. Nie bez znaczenia jest też aspekt  czysto edukacyjny - adepci  kierunków humanistycznych (nie tylko teatrologicznych, czy kulturoznawczych) otrzymują doskonały przykład krytycznej edycji źródła XIX-wiecznego, opatrzonej wstępem oraz bogatym aparatem krytycznym. Opierając się w głównej mierze na opublikowanym w 1926 r. zbiorze Józefa Kotarbińskiego pt.: Ze świata ułudy, autor wyboru dodał do pierwotnego korpusu pism szkice i rozprawy publikowane na łamach trudno dziś dostępnych czasopism, dzięki czemu dał możliwość szerszego spojrzenia na dorobek teoretyczny Kotarbińskiego i przeanalizowania rozwoju jego myśli estetycznej i społecznej. Książka opatrzona została dodatkowo indeksem osobowym. Jest kontynuacją serii „Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku”, w której, nakładem wydawnictwa Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, ukazały się dotąd trzy tomy. Wybór pism Kotarbińskiego jest wydawany wspólnie z obchodzącym aktualnie jubileusz 120-lecia krakowskim Teatrem im. Juliusza Słowackiego.

Okładka miękka ze skrzydełkami ● format B5 ● ss. 212
ISBN 978-83-61033-55-4 ● Kraków 2012

spis treści

pismiennictwo_4__17-12-12-76ef9c488b7bfecfc8b2509b522510d5.JPG 29zł
Dodaj do koszyka
Polski English