Wojciech Drelicharz: Idea zjednoczenia Królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim

Praca otrzymała w 2014 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Książka Wojciecha Drelicharza jest poświęcona genezie, kształtowaniu się i funkcjonowaniu idei odrodzenia i zjednoczenia Królestwa Polskiego w dziejopisarstwie średniowiecznym od czasów monarchii pierwszych Piastów aż do początku XVI w. Autor analizuje podania o koronacjach królewskich, tytulaturę władców polskich oraz wiadomości o charakterze państwa jako regnum i jego zakresie terytorialnym w zabytkach historiograficznych: kronikach, żywotach świętych, rocznikach. Funkcjonowanie treści ideowych zawartych w tekstach pisanych zostało ukazane w szerokim kontekście źródeł stanowiących przedmiot zainteresowania innych dyscyplin historycznych – pieczęci, monet, herbów, nagrobków książęcych i tekstów liturgicznych. Szczególnie wiele uwagi poświęcono relacjom między ideą zjednoczenia królestwa a dziejami kultu św. Wojciecha i św. Stanisława. Spojrzenie na omawiane wątki z perspektywy źródłoznawczej oraz ukazanie ich społecznego obiegu pozwoliło Autorowi na sformułowanie wielu ciekawych i szczegółowych ustaleń, ukazujących bogate tło ideowe towarzyszące pojęciom i zabiegom politycznym zmierzającym do odrodzenia, zjednoczenia i poszerzenia granic regnum Poloniae.

Oprawa twarda ● format B5 ● ss. 528
ISBN 978-83-61033-54-7 ● Kraków 2012

spis trści

spis treści

summary

Drelicharz_IDEA_okladka-13c8154897389b6689d60324c223feb8.JPG
Polski English