Zofia Włodek: Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku

Jako drugi tom serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae”, wydawanej przez Archiwum UJ, ukazała się książka profesor Zofii Włodek „Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Sylwetki, teksty, studia”. Jest to reedycja rozproszonych wcześniej prac, zawierających biografie profesorów Wydziałów Sztuk i Teologii Uniwersytetu Krakowskiego, edycje średniowiecznych tekstów, m. in. Stanisława ze Skarbimierza i Pawła z Pyskowic, omówienia dzieł, np. antypolskiej „Satyry” Jana Falkenberga oraz analizy prądów doktrynalnych rozwijanych w piętnastowiecznym Krakowie. Tom został opatrzony przedmową prof. Krzysztofa Stopki oraz dokonanym przez prof. Zenona Kałużę erudycyjnym omówieniem naukowej twórczości Zofii Włodek (w języku polskim i angielskim). Całość uzupełniają: bibliografia prac Autorki z lat 1956-2011, indeks osób i miejscowości – zawierający niejednokrotnie nowe identyfikacje – oraz indeks rękopisów i inkunabułów opracowane przez redaktorów naukowych tomu Dagmarę i Włodzimierza Zegów.

Pani Profesor, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, jest znawczynią historii filozofii i teologii średniowiecznej. Przez kilkadziesiąt lat współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim, badając i katalogując średniowieczne rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej. Tom jest dedykowany tej wybitnej Uczonej, zasłużonej dla badań nad dziejami Almae Matris Jagellonicae, w pięćdziesięciopięciolecie Jej pracy naukowej.

Oprawa twarda ● format B5 ● ss. 510
ISBN 978-83-61033-49-3 ● Kraków 2011

spis treści

spis treści

 

Zobacz pierwszy tom serii:

Maria Kowalczyk, Colligite fragmenta ne pereant... Studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu

wlodek_okladka-d-b612279cd7c40132a704d7d86476b5cd.jpg 46zł
Dodaj do koszyka
Polski English