Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, V/2011, red. Marcin Starzyński

Czasopismo „Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura” ukazuje się od 2007 r. Powstało z inicjatywy Cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. W 2008 r. jego wydawcą zostało Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.

Najnowszy, piąty tom „Cistercium Mater Nostra” prezentuje materiały z dwóch sympozjów, które odbyły się w maju 2010 r. oraz w czerwcu 2011 r. w murach opactwa mogilskiego. Spotkania te, zorganizowane przez Opactwo Cystersów w Mogile oraz Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie skupiły badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauki, ale ogniskujących swoje zainteresowania wokół szeroko pojętej historii Zakonu Cysterskiego. Rozpoczynający tom tekst o. Ignacego Rogusza OCist przedstawia najważniejsze cechy charakteryzujące duchowość Zakonu Cysterskiego. Tomasz Węcławowicz, wchodząc na grunt antropologii kulturowej, daje obszerny przegląd badań w zakresie rozumienia dzieła architektury, a w szczególności architektury cysterskiej, jako swoistego kodu językowego. Kolejny artykuł autorstwa Anny Marii Migdał zawiera wyczerpująco przedstawia zagadnienie obecności wizerunku Matki Boskiej oraz jego typów w sztuce cysterskiej doby średniowiecza. Z kolei o. Dariusz Tabor CR przeprowadza drobiazgową analizę dekoracji malarskiej XIV-wiecznego kodeksu „Moralia in Iob” św. Grzegorza Wielkiego, znajdującego się w zbiorach biblioteki opactwa cysterskiego w Rudach Wielkich. Dwa kolejne teksty, Beaty Kwiatkowskiej-Kopki oraz Aleša Pospíšila, poświęcone są archeologicznym badaniom średniowiecznej architektury cysterskiej - klasztoru Cystersów w Koprzywnicy i dawnego kościoła klasztornego cysterskiego opactwa w Sedlcu koło Kutnej Hory. Ostatnie dwie rozprawy dotyczą nowszych dziejów Zakonu Cysterskiego. Marcin Zgliński przedstawia historię klasztorów w Wistyczach i Olizarowym Stawie, a Józef Szymon Wroński architekturę (oraz jej analizę symboliczną) kościoła cysterskiego na krakowskim osiedlu Szklane Domy w Nowej Hucie. Tom opatrzony jest licznymi zdjęciami, planami i mapami, które znakomicie uzupełniają tekst.

rocznik V/2011 • ISSN 1898-4614
oprawa miękka • format A4 • ss. 124 + 40 nlb

spis treści

 

Zobacz pozostałe numery:

Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, II/2008

Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, II/2/2008

Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, III/2009

Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, IV/2010

Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, VI/2012-2013

 

Zapraszamy na stronę poświęconą czasopismu: http://www.cistercium.pl/
okladka_cister_5_d-cf59c9309ac1eba0fde2b153733e1b92.jpg 19zł
Dodaj do koszyka
Polski English