Agnieszka Ogonowska: Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości

Człowiek często niezauważalnie dla siebie staje się bezwolnym elementem sztucznego świata reklamy, telewizji i Internetu. Olbrzymi wpływ mediów na życie często jednak nie jest uświadomiony a tradycyjna edukacja nie kładzie dostatecznego nacisku na to zagadnienie. Złożony charakter zależności, jakie powoduje tak silna obecność mediów w naszym życiu, wymaga nabycia umiejętności, których wcześniej nie potrzebowaliśmy. Dlatego powstała potrzeba wprowadzenia nowego przedmiotu – edukacji medialnej. W swojej książce Ogonowska nie poprzestaje na teorii. W Aneksie zamieszcza szczegółowy - a pierwszy w literaturze pedagogicznej - projekt kursu uniwersyteckiego, przygotowującego nauczycieli do uczenia nowego przedmiotu, pokazuje jak przy tym wykorzystać nowe technologie komunikacyjne także jako narzędzie poznawania. Autorka, choć nie daje prostej recepty jak odnaleźć się w takiej rzeczywistości, kładzie nacisk na uświadomienie sobie mechanizmów wpływu mediów, rozumienie tytułowej społecznej rzeczywistości. Umiejętność życia w niej dotyczy przecież każdego z nas. Bardzo bogata bibliografia przedmiotu.

Oprawa miękka • format B5 • ss. 168

Spis treści

Spis treści

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl

Edukacja_medialna-93ca40061e36aa56fd2e07aae53f71e8.jpg
Polski English