Agnieszka Marszałek: Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, tom 3: Prowincjonalny teatr stołeczny (trzy spojrzenia na scenę lwowską lat 1864-1887)

W ramach serii tym razem ukazuje się opracowanie historycznoteatralne. Oksymoroniczny tytuł tomu sygnalizuje, jak wiele zależy od perspektywy, z jakiej patrzeć można na lwowski teatr II połowy XIX stulecia. Czasowe ramy tej książki potraktować należy literalnie w odniesieniu do zdarzeń zachodzących w teatrze Skarbkowskim, a umownie – w odniesieniu do kulturowego otocza, które teatr warunkowało, uzupełniało i komentowało. Autorka, chcąc ustrzec się efektu rozbudowanego kalendarium, nie ogranicza się do relacjonowania dziejów tej instytucji w porządku fabularnym, lecz proponuje serię ujęć, z których każde jest prawdziwe i weryfikowalne przy pomocy źródeł, mimo że każde przynosi obraz nieco inny. Aspiracje – wizje – projekty: materiał do tej części to publikowane w prasie, broszurach i książkach wypowiedzi, których autorzy rysowali z rozmachem wizje teatru, stawiali przed nim zadania, formułowali manifesty, projekty repertuarowe i deklaracje artystyczne. Część druga to konfrontacja owych wyidealizowanych, teoretycznych postulatów z faktycznym Stanem rzeczy, który wyłonił się przede wszystkim z analizy wiarygodnych materiałów dokumentacyjnych (od roczników teatralnych, egzemplarzy inspicjenckich czy afiszy, przez kontrakty artystów, po opisy maszynerii teatralnych). Wreszcie część trzecia: Oceny – polemiki – diagnozy, czyli teatr lwowski widziany oczyma współczesnych (krytyków i publicystów oraz komisji artystycznej powołanej przy Wydziale Krajowym). Publikację ilustrują fotografie, a dopełniają znakomicie aneksy (zestawienie porównawcze repertuaru scen austriackich oraz ówczesny skład lwowskiego zespołu dramatycznego), bibliografia oraz dwa indeksy - osobowy i tytułów sztuk.

Okładka miękka ze skrzydełkami ● Format B5 ● 420 ss.

ISBN 978-83-61033-48-6

Spis treści

 

Zobacz także:

Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, t. 1: W stronę praktyki - podręczniki sztuki aktorskiej

Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, t. 2: Hilary Meciszewski. Uwagi o teatrze krakowskim. Wybór pism teatralnych

Polskie_pimiennictwo_teatralne3-7fcb673cbdc9d935af309aa765f34c9b.jpg 32zł
Dodaj do koszyka
Polski English