Krzysztof Ożóg: The Role of Poland in the Intellectual Development of Europe in the Middle Ages

Publikacja w języku angielskim, będąca wynikiem kilkuletnich badań uznanego naukowca i wykładowcy, specjalizującego się szczególnie w tematyce, o której niniejsza książka traktuje. Rozprawa jest gruntownie udokumentowana źródłami i literaturą przedmiotu. Poświęcona została uczonym z ziem polskich w średniowieczu, których dzieła i dorobek wpłynęły na rozwój intelektualny Europy. Część I pomyślana została jako szeroki kontekst dla rozważań prowadzonych przez autora w części II – przedstawia narodziny i funkcjonowanie środowisk naukowych w średniowiecznej Europie oraz główne linie rozwoju średniowiecznej nauki europejskiej. W części II autor przybliża najpierw postaci uczonych pochodzących z ziem polskich, którzy działali w najważniejszych środowiskach uniwersyteckich od XIII po początek XV wieku i tam tworzyli swe dzieła, które doczekały się szerokiej recepcji. W dalszej części rozprawy omówione zostało powstanie środowiska naukowego w Krakowie po odnowieniu Uniwersytetu w 1400 r. oraz jego dorobek intelektualny, który nabrał wagi na miarę europejską (w dziedzinach prawa, teologii, filozofii przyrody oraz astronomii). Swoje miejsce znalazło w książce też omówienie udziału polskich uczonych w debatach naukowych, toczonych w XV wieku na soborach powszechnych oraz w europejskich centrach kulturalnych.

Oprawa miękka ● format B5 ● ss. 232
ISBN 978-83-61033-36-3 ● Kraków 2009

Spis treści

 

Zobacz pozostałe tomy serii Krakow Historical Monographs:

Andrzej Nowak: Imperiological Studies: A Polish Perspective

KHM-1_d-03308a916a6622c2404a9530cbf4420f.jpg 21zł
Dodaj do koszyka
Polski English