Nowy porządek wolności. Etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy, pod redakcją Christopha Böhra i Stephana Raabego

W niniejszym zbiorze polscy i niemieccy naukowcy (socjologowie, teolodzy) oraz politycy – co pozwala na prawdziwą konfrontację różnorodnych ujęć tytułowego zagadnienia – koncentrują się na myśli Karola Wojtyły, jak również na zasadach relacji społecznych, które głosił jako papież. Autorzy rozpraw poruszają fundamentalne kwestie z zakresu antropologii i etyki społecznej, tyczące przekonań i wartości, które określają europejską wizję człowieka i inspirowany nią porządek społeczny. Nie uciekają przy tym od zagadnień gospodarczych i politycznych. Poruszają zatem także sprawy, które bezpośrednio wiążą się z wydarzeniami pokojowego przełomu w 1989 roku; z nadzieją na dalsze kształtowanie rozpoczętego w tym czasie procesu transformacji odwołują się do rozważań jednego z głównych inspiratorów tych zmian – Jana Pawła II. W opublikowanych tu tekstach nakreślone zostały także wyzwania, jakie niesie ze sobą globalizacja, przy uwzględnieniu również trudnej relacji między kulturą chrześcijaństwa a kulturą islamu. Publikacja została wydana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Okładka miękka ● format A5 ● ss. 264
ISBN 978-83-61033-03-5; ISBN 978-83-86771-30-1 ● 2007

Spis treści

Spis treści

Nowy_porzdek_wolnoci-4222f1843e470a619cb9766b05d8e08c.jpg 7zł
Dodaj do koszyka
Polski English