Europejski wiek osiemnasty: uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, red. Marek Dębowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Michał Zwierzykowski

30zł
Dodaj do koszyka
Polskie studia nad wiekiem XVIII i jego dziedzictwem postępują od wielu dziesięcioleci szerokim, aczkolwiek niejednolitym frontem. Historycy  dziejów  politycznych i społecznych, historycy literatury, teatru, sztuki czy filozofii, mimo koncentrowania  się  na  podobnej ... więcej
wiek_XVIII_okladka_grzbiet_druk-5f46b65b67a6a4156726bb2c73582460.jpg

Wojciech Świeboda: Innowiercy w opiniach prawnych uczonych polskich w XV wieku. Poganie, żydzi, muzułmanie

32zł
Dodaj do koszyka
Kraków 2013, oprawa miękka, format B5, ss. 424 ISBN 978-83-61033-67-7 spis treści summary więcej
Innowiercy_okladka_DO_DRUKU-c43535b74c43312b59314ec24e505647.jpg

Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, red. bp Grzegorz Ryś, Tomasz Gałuszka OP, Tomasz Graff

39zł
Dodaj do koszyka
„Ecclesia  semper  reformanda –  jedna  z  najbardziej  znanych  intuicji ostatniego  soboru:  Kościół  zawsze  potrzebuje/domaga  się  reformy. Zapewne. Ale czy zawsze jest ona podejmowana? Czy zawsze Kościół świadom jest tego obowiązku? Czy zawsze ma odwagę patrzeć... więcej
Ecclesia_okladka_poprawiona-049412cac083d76da7e2f1b37a02d396.jpg

Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, VI/2012-2013, red. Marcin Starzyński, Maciej Zdanek

25zł
Dodaj do koszyka
Numer dedykowany prof. Davidowi H. Williamsowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Spis treści   Zobacz pozostałe numery: Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, II/2008 Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, II/2/2008 Cistercium Mater Nostra. Historia... więcej
CMN_VI_okladka_do_druku-03b008100259299fce60da13e7f7e94a.jpg

JAN WRONISZEWSKI: Nobiles Sandomirienses. Rody Dębów, Janinów, Grzymałów, Doliwów i Powałów

30zł
Dodaj do koszyka
Szlachta polska to warstwa społeczna, która odcisnęła szczególnie silne piętno na dziejach państwa polskiego wpływając na kształt jego ustroju, oblicza gospodarczego, kultuowego i uczestnicząc jako ważny czynnik w sprawowaniu władzy i podejmowaniu decyzji politycznych. Chociaż... więcej
Nobiles-okladka_druk-1-9dcfda5d3f002774b878c8d902c5c946.jpg

Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych (t. I-II), red. Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek

72zł
Dodaj do koszyka
Monumentalnych rozmiarów zbiór artykułów autorstwa ponad 60 wybitnych polskich i zagranicznych (z Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Litwy) badaczy dziejów średniowiecznych i nowożytnych – historyków i historyków sztuki. Zagadnienia, wokół których zostały uporządkowane poszczególne... więcej
-_Ksiega_OKLADKA_tom_1-89c3f06a6e7d28a26b275ac820fb01a5.jpg

Karol Nabiałek: Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku

Karol Nabiałek przyjął dla swojego opracowania model tzw. case study, na przykładzie ewolucji jednej struktury administracyjno-osadniczej włączając się do szerokiej dyskusji nad kwestią kształtowania i funkcjonowania struktur administracyjnych Królestwa Polskiego w późnym... więcej
Nabialek_--_Starostwo_olsztynskie_OKLADKA_popr-5e90de635b9defe2b52197fb06485c7c.jpg

Krzysztof Witkowski: Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239)

29zł
Dodaj do koszyka
Książka dr. Krzysztofa Witkowskiego pt.” Władysław Odonic książę wielkopolski (ok. 1190-1239)”, jest udaną próbą nakreślenia portretu księcia, którego osoba, choć wzbudza liczne kontrowersje, była dotąd w polskiej historiografii nieco zapomniana. Prezentowana przez autora... więcej
Witkowski_okladka-60dbaeeaf482727f1919465c150cf5f6.jpg

Wojciech Drelicharz: Idea zjednoczenia Królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim

Praca otrzymała w 2014 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Książka Wojciecha Drelicharza jest poświęcona genezie, kształtowaniu się i funkcjonowaniu idei odrodzenia i zjednoczenia... więcej
Drelicharz_IDEA_okladka-229ac857115bbabfb39abfee15f38278.JPG

Zofia Włodek: Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku

46zł
Dodaj do koszyka
Jako drugi tom serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae”, wydawanej przez Archiwum UJ, ukazała się książka profesor Zofii Włodek „Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Sylwetki, teksty, studia”. Jest to reedycja rozproszonych... więcej
wlodek_okladka-d-3bcf395a766bf65da6fd5b73f780a914.jpg

Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, V/2011, red. Marcin Starzyński

19zł
Dodaj do koszyka
Czasopismo „Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura” ukazuje się od 2007 r. Powstało z inicjatywy Cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. W 2008 r. jego wydawcą zostało... więcej
okladka_cister_5_d-44cd51ff6018c28a9d7fa34cf7d1a956.jpg

PSB 196

Drukarnię opuścił kolejny (196) zeszyt Polskiego Słownika Biograficznego. Dystrybucję prowadzi: Agencja Promocji Książki Naukowej PRO SCIENTIA sp. z o.o. os. Dywizjonu 303 nr 46/84/B, 31-875 Kraków,  www: http://www.dlanauki.pl/adres.php, telefon: (012) 623-74-90, faks:... więcej
okladka_psb_196_okladka-b750b4a07907298fe9f1a582dd0bc5fa.jpg

Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom V (dokumenty z lat 1521-1530), wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka

36zł
Dodaj do koszyka
Jest to wydawnictwo źródłowe będące efektem pieczołowitej kwerendy Autora we wszystkich archiwach byłego Królestwa Węgierskiego (dzisiaj rozproszonych na obszarze Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji), prowadzonej pod kątem przechowywanych w nich średniowiecznych dokumentów... więcej
Dokumenty_V_okadka-c739c0e13d4fb248239b5fa5203afb42.jpg

Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, IV/2010, red. Marcin Starzyński

20zł
Dodaj do koszyka
Czasopismo „Cistercium Mater Nostra. Historia-Tradycja-Kultura” ukazuje się od 2007 r. Powstało z inicjatywy Cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. W 2008 r. jego wydawcą zostało Towarzystwo... więcej
Cistercium_mater_nostra4-f96005ac6887cf5ea53701354b14bedf.jpg

Wojciech Fałkowski: Wielki Król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego

25zł
Dodaj do koszyka
Najnowsza publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, to rozprawa prof. Wojciecha Fałkowskiego, mediewisty, wybitnego znawcy zagadnień społeczno-politycznych i kulturalnych czasów karolińskich. Książka przedstawia okres królewskich rządów Karola Wielkiego oraz powstałą wtedy... więcej
119y_rn-19b466203d578f68315ea9607ad0e874.jpg
Polski English