Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, VI/2012-2013, red. Marcin Starzyński, Maciej Zdanek

25zł
Dodaj do koszyka
Numer dedykowany prof. Davidowi H. Williamsowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Spis treści   Zobacz pozostałe numery: Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, II/2008 Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura, II/2/2008 Cistercium Mater Nostra. Historia... więcej
CMN_VI_okladka_do_druku-03b008100259299fce60da13e7f7e94a.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae vol. 17: The Making of Western Christendom, 4th-8th Centuries

25zł
Dodaj do koszyka
Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia... więcej
QMAN_17_okladka_biala-c2522e82c47391ffced88e58318582d5.jpg

Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, V/2011, red. Marcin Starzyński

19zł
Dodaj do koszyka
Czasopismo „Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura” ukazuje się od 2007 r. Powstało z inicjatywy Cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. W 2008 r. jego wydawcą zostało... więcej
okladka_cister_5_d-44cd51ff6018c28a9d7fa34cf7d1a956.jpg

Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, IV/2010, red. Marcin Starzyński

20zł
Dodaj do koszyka
Czasopismo „Cistercium Mater Nostra. Historia-Tradycja-Kultura” ukazuje się od 2007 r. Powstało z inicjatywy Cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. W 2008 r. jego wydawcą zostało Towarzystwo... więcej
Cistercium_mater_nostra4-f96005ac6887cf5ea53701354b14bedf.jpg

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, zeszyt 3 (Mieszczyński Staw-Mogilany), red. Waldemar Bukowski, oprac. Waldemar Bukowski, Jacek Laberschek, Andrzej Marzec, Maciej Mikuła, Karol Nabiałek, Marian Wolski, Maciej Zdanek

40zł
Dodaj do koszyka
Kolejny zeszyt cenionego tak przez badaczy historii społeczno-gospodarczej i genealogów, jak i przez historyków-regionalistów Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Słownik województwa krakowskiego obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące... więcej
SHG_IV3_okadka-15464bc65c3035b46e698ea097bb84a2.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 16. Frontiers and Borderlands

25zł
Dodaj do koszyka
Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia... więcej
Quaestiones_16_duza-b28f1e4d670d985628ae108a1a3e7783.jpg

Polski Słownik Biograficzny

PSB jest wydawnictwem wspólnym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności realizowanym przez Instytut Historii PAN i dotowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. PSB ukazuje się w Krakowie od roku 1935. Od 2001 roku obsługę edytorską zapewnia mu Towarzystwo Naukowe... więcej
Polski_Sownik_Biograficzny-bad201a1eeb479c1942a8dd9930c118a.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 15: Reading, Writing and Communicating

25zł
Dodaj do koszyka
Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia... więcej
Reading_Writing_and_Communicating-b27436ff320ab1596e2f8820cbf0d1e5.jpg

Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, III/2009, red. Marcin Starzyński

12zł
Dodaj do koszyka
Czasopismo „Cistercium Mater Nostra. Historia-Tradycja-Kultura” ukazuje się od 2007 r. Powstało z inicjatywy Cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. W 2008 r. jego wydawcą zostało... więcej
Cistercium_mater_nostra3-461bde6e1e96b7fda4ce881280a8be8b.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 14: Cultus Sanctorum (Cults, Saints, Patronage, Hagiography)

25zł
Dodaj do koszyka
Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia... więcej
QMAN_d-168cae1716ea256cbd60853992e37390.jpg

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 2 (Medzdzenicze-Miescki Staw), red. Waldemar Bukowski oprac.: Waldemar Bukowski, Jacek Laberschek, Andrzej Marzec, Marian Wolski, Maciej Zdanek, współpraca archeologiczna Stanisław Kołodziejski

42zł
Dodaj do koszyka
Kolejny zeszyt cenionego tak przez badaczy historii społeczno-gospodarczej i genealogów, jak i przez historyków-regionalistów Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Słownik województwa krakowskiego obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące... więcej
Slownik_historyczno-geograficzny-b21db7adf765d3f0ba3e8544a5259efd.jpg

Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, II/2008: Aelred z Rievaulx - myśl i czasy, red. Marcin Starzyński

8zł
Dodaj do koszyka
Czasopismo „Cistercium Mater Nostra. Historia - Tradycja - Kultura” ukazuje się od 2007 r. Powstało z inicjatywy Cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. W 2008 r. jego wydawcą zostało... więcej
Cistercium_mater_nostra2-2-a88c17c6d69ed3d706b9152c65377dc0.jpg

Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura, II/2/2008: Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, red. Marcin Starzyński, Maciej Zdanek

12zł
Dodaj do koszyka
Czasopismo „Cistercium Mater Nostra. Historia-Tradycja-Kultura” ukazuje się od 2007 r. Powstało z inicjatywy Cystersów mogilskich i grona krakowskich historyków oraz historyków sztuki i architektury, zajmujących się dziejami zakonu. W 2008 r. jego wydawcą zostało... więcej
Cistercium_mater_nostra2-0c574f599013b71968650185bfb4917d.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 13: Palatium, Castle, Residence

17zł
Dodaj do koszyka
Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia... więcej
Quaestiones13-6b261c1c9981391af3e6991d7dbd81e0.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 12: Historiography

17zł
Dodaj do koszyka
Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia... więcej
Quaestiones_Medii12-a2ff783e04a6f1d363161099a3ecd390.jpg
Polski English