Stanisław M. Jankowski, Ryszard Kotarba: Literaci a sprawa katyńska - 1945

Część zasadnicza to nieznane dotąd protokoły zeznań m.in.: Andrzejewskiego, Dąbrowskiej, Iwaszkiewicza, Jastruna, Kisielewskiego, Kotta, Kruczkowskiego, Miłosza, Nałkowskiej, Przybosia i Wyki, przesłuchiwanych w związku ze śledztwem przeciw pisarzom podejrzanym o kolaborację z... więcej
Literaci_a_sprawa_katyska-5d35c57964eeb8f2ed3e1757c3645331.jpg

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki: Podziemie poakowskie na kielecczyźnie w latach 1945-1948

Obszerna monografia działalności partyzantki antykomunistycznej na terenie województwa kieleckiego od rozwiązania Armii Krajowej do czasu rozbicia ostatnich grup oddziałów leśnych w 1948 roku. Rzetelne, wyważone w sądach opracowanie, przynoszące interesujący obraz poszukiwania form i... więcej
Podziemie_poakowskie_na_kielecczynie-8caa0594f8c03cebf1a6c01e4861ce3f.jpg

Maciej Korkuć: Zostańcie wierni tylko Polsce... Niepodległościowe oddziały partyzanckie w krakowskiem (1944-1947)

Książka Macieja Korkucia to opracowanie nie tylko imponujące ilością zgromadzonych faktów, ale również pierwsza, w pełni udana próba przedstawienia panoramy antykomunistycznego podziemia, rewidująca dotychczasowy stan wiedzy na temat partyzantki w województwie krakowskim. Zasięg... więcej
Zostacie_wierni_tylko_Polsce-ddc5feb7004811c29357fcd6b075bd09.jpg
Polski English