Jacek Wijaczka: Handel zagraniczny Krakowa w połowie XVII wieku

Monografia Jacka Wijaczki przedstawia stan handlu zagranicznego Krakowa w okresie po zakończeniu wojny trzydziestoletniej (1648) a przed wybuchem wielkiej zarazy (1651) i późniejszą okupacją szwedzką. Opracowanie, oparte głównie na analizie źródeł celnych: krakowskiego rejestru celnego... więcej
Handel_zagraniczny_Krakowa-8956afdd8ba352ad6f4fc378294b1725.jpg

Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672-1698, wybrał i opracował Jarosław Stolicki

Wydawnictwo źródłowe akt obradującego w Haliczu i we Lwowie sejmiku szlachty wygnanej z Podola po jego zdobyciu przez Turków w 1672 r. Edycja obejmuje głównie lauda, instrukcje dla posłów na sejm i do króla, atestacje dla deputatów do Trybunału Koronnego oraz protestacje i pozwy... więcej
Akta_sejmiku_podolskiego-109bf627fb254b88ddc409f448673688.jpg
Polski English