Janusz Smołucha: Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego

Publikacja podejmująca problematykę z zakresu historii stosunków międzynarodowych. Autor opisuje szczegółowo dzieje i specyfikę kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Jagiellonami a Stolicą Apostolską na przełomie dwu epok: średniowiecza i renesansu, w czasach ekspansywnego wzrostu... więcej
Papiestwo_a_Polska-517e4f1355d48ffbd1d4292bac37fb5a.jpg

Anna Adamska: Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Formy i funkcje

W ostatnich dziesięcioleciach znacznie rozszerzył się zakres nauk pomocniczych historii. Dotyczy to także średniowiecznej dyplomatyki, w rozwoju której istotne znaczenie miała zmiana spojrzenia na definicję i funkcje dokumentu średniowiecznego. Kwestionariusz badawczy został poszerzony... więcej
Arengi_w_dokumentach-8d8f546dc2f0871789ea5da706f23ae7.jpg

Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom I (do 1450 r.), wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka

Wydawnictwo źródłowe będące efektem pieczołowitej kwerendy we wszystkich archiwach byłego Królestwa Węgierskiego (dzisiaj rozproszonych na obszarze Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji), prowadzonej pod kątem przechowywanych w nich średniowiecznych dokumentów polskich. Część... więcej
Dokumenty_polskie_z_archiww_dawnego1-0b6eed2da4b3ece94e800e833481eb3e.jpg
Polski English