15 marca 2017 r. w  krakowskim „Przystanku Historia” IPN, w ramach cyklu spotkań Krakowskiej Loży Historii Współczesnej odbyło się spotkanie: „Ziemianie: zamknięta księga czy żywa tradycja?”, połączone z prezentacją książki „Plechów. Historia majątku ziemskiego” wydanej przez TN Societas Vistulana. O znaczeniu tradycji ziemiańskiej w budowaniu państwa i życia społecznego na zdrowych fundamentach oraz o perspektywach reprywatyzacyjnych majątków ziemskich rozmawiali: dr Waldemar Bukowski, dr Marcin Chorążki, prof. Grzegorz Tracz, a rozmowę poprowadził Roman Graczyk. Więcej
Oswiecim-2016_23-23a0912a46af959f5acc2f3ec1a9498a.JPG

Jagiellonowie w Oświęcimiu

24 października 2016

W dniach 20-22 października w siedzibie Muzeum Zamkowego w Oświęcimiu odbyła się konferencja z cyklu „Jagiellonowie i ich świat”. Udział wzięli w niej naukowcy, znawcy tematu m. in. z Polski, Litwy, Czech, Węgier, Słowacji. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania, było „Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów". Konferencję zorganizowały Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcimia, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Przy okazji konferencji Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana zaprezentowało swoje wydawnictwa, w tym książkę „Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i XVI wieku”, będącą pokłosiem poprzedniej konferencji z roku 2014.

Więcej

NOWOŚĆ! JUŻ W SPRZEDAŻY!

Prof. Alicja Kargulowa - wykładowca akademicki i autorka uznanych publikacji na temat poradnictwa oraz jego społecznych, psychologicznych, edukacyjnych i kulturowych aspektów - tym razem pragnie trafić także do odbiorcy międzynarodowego oraz Polaków, posługujących się w życiu zawodowym i codziennym językiem angielskim. Teoretyczno-empiryczne ujęcie pozwoliło A. Kargulowej wypracować autorskie podejście do wykorzystania w badaniach nad poradnictwem różnych opcji metodologicznych, co zwróciło uwagę na jej analizy środowisk naukowych poza granicami Polski, a w kraju zaowocowało m.in. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i dużą popularnością wśród adeptów pedagogiki, psychologii i socjologii polskojęzycznej edycji tego tytułu.

Autorka uświadamia złożoność praktyki poradniczej  i jej wieloaspektowość. Oferuje nie tylko refleksję naukową (konstruuje wiedzę poradoznawczą, daje bazę pojęciową z rekapitulacją w postaci słownika na końcu książki, zestawienie głównych kierunków badań), ale podaje także scenariusze i przykłady rozwiązywania sytuacji problemowych, zakotwiczonych z jednej strony w szeroko rozumianych zjawiskach i tendencjach kulturowych, a drugiej - wiążących się z doświadczeniami i przeżyciami pojedynczych osób. Dla czytelnika polskiego fantastyczna pomoc także dlatego, że dzięki zestawieniu aparatu pojęciowego i słownictwa fachowego w języku angielskim, umożliwia komfortowe włączenie się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w działania pomocowe - od doradztwa  zawodowego i poradnictwa szkolnego po psychologiczne, rodzinne, szeroko rozumianą terapię, także za granicą. Discourses of Counsellogy: Toward an Anthropology of Counselling jest książką dla tych, którzy chcą zostać profesjonalnym, dobrze przygotowanym doradcą zarówno w ujęciu humanistycznym, jak i społeczno-ekonomicznym.

 

The book is composed of three parts. The first is theoretical (Chapters 1 and 2), the second is methodological (Chapters 3 and 4) and the third is empirical (Chapters 5 to 8).

The theoretical part introduces counsellogy as an interdisciplinary social science and counselling as the object of its research. It includes a history of how this discipline was created in Poland and other countries and examines how counselling is related to the following disciplines: philosophy, psychology, sociology, pedagogy, social policy and cultural studies. Counsellogy is comprised of knowledge generated by those conducting research into counselling and printed in academic publications. This is collected and stored by organisations, associations, conferences and journals. This knowledge is interdisciplinary in character. A method for its generation, storage, distribution and application is presented in the book. The following concepts and terms are defined: counselling service, counsellor, client, counselling and advice. Their designata and the overlapping relationships between them are described.

Counselling is a social life practice and is analysed from four perspectives: as (1) the social actions of a counsellor and (or on behalf of) a client; (2) an interpersonal relationship; (3) an activity organised by institutions and counselling service providers; (4) an organised macrosystem or network. Functionality, involvement, specialisation, ethicality and confidentiality are just some of the features of counselling that are discussed.

The methodological part also covers the history of counsellogy by analysing the development of research into counselling from accounts of real life situations (statistics, case studies, recommendations for action and postulations about future practice trends) to a critical analysis of the current reality. It familiarises the reader with the use of various methological assumptions in the analysis and description of counselling: (1) the assumptions of the neo-positivist paradigm; (2) those of the interpretative/humanistic research paradigm; (3) those of the critical paradigm and (4) those of the post-modernist paradigm, while giving due consideration to theories related to these paradigms which are useful when interpreting counselling.

The empirical part contains examples of original applications of counsellogy knowledge, constructed on the basis of the aforementioned paradigms and related theories. These are employed to examine various aspects of counselling as a social life process, as follows : the positivist paradigm – the object of analysis: career counselling; the humanistic paradigm (the theory of suffering) – personal and family counselling; the critical paradigm (intergenerational gap theory) – family counselling; the post-modernist paradigm (mapping) – models of modern counsellors’ work.

Więcej

Polski English